س م او ات singular

8838 2 لو˛ا 86. 3 ةََِكةنْاوَ َُفََِامَاَْا – Definite and indefinite isms 64 3

2022-12-09
    نتیجه والیبال ایران و آرژانتین
  1. g
  2. in , as in pin
  3. 4
  4. ع ِ ل ْ م ِ but none [ of them ] knows / have